Algemene voorwaarden

AANKOOP PRODUCT OF DIENST EN BETALING

 • De cliënt dient vooraf contant, of via betaalverzoek het te betalen bedrag voor de product of dienst te hebben voldaan.
 • De genoemde tarieven op de website zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Wanneer een cliënt zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt Mel Wagijo zich het recht voor de cliënt toegang tot de sessie of activiteit te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.


WIJZIGINGEN

 • Mel Wagijo behoudt zich het recht data en/of -tijden en/of locatie te wijzigen. Wijzigingen zullen tijdig via een bericht, telefoontje of e-mail bekend worden gemaakt.
 • Mel Wagijo behoudt zich het recht om vanwege ziekte of onvoorziene omstandigheden een sessie of activiteit  te laten vervallen. De sessie of activiteit kan worden ingehaald.
 • Bij te weinig aanmeldingen gaat een groepsactiviteit  niet door. Dit wordt van te voren  gecommuniceerd. Er kan in overleg een nieuwe datum besproken worden of er volgt een restitutie.


AANMELDEN EN AFMELDEN

 • Aanmelden en afmelden voor een reguliere sessie of groepsactiviteit dient via e-mail of online agenda  te geschieden.
 • Afmelden dient bij voorkeur via de online agenda  te geschieden. Indien dat niet mogelijk is dan telefonisch.
 • Indien bij afmelding voor een sessie de datum verzet wordt, zitten er voor een eerste keer geen kosten aan verbonden.
 • Tijdens het volgen van een workshopreeks, is het niet mogelijk om restitutie van cursusgeld te verkrijgen. 


ANNULERING SESSIE, GROEPSACTIVITEIT OF MASSAGE

 • Bij annulering van een sessie of groepsles geldt het volgende:
  • Tot aan uiterlijk 4 uur voor aanvang van de activiteit kun je de datum en het tijdstip nog kosteloos wijzigen.
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang zal 50% van het bedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij geen deelname aan de workshop dient de cliënt Mel Wagijo hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • Annulering door de deelnemer geeft geen recht op het volgen van de workshop op een ander tijdstip tenzij dit anders is afgesproken.
 • Bij annulering van een workshop door de deelnemer geldt het volgende:
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang worden er geen kosten in rekening gebracht
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang zal 50% van het workshop-bedrag in rekening worden gebracht.


EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan de sessie of groepsactiviteit is voor eigen risico.
 • Mel Wagijo draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade en/of diefstal van eigendommen van de cliënt of voor lichamelijk letsel voor, tijdens of na de sessie, groepsles of workshop..
 • Mel Wagijo is niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de cliënt en geeft geen medische adviezen.
 • De cliënt dient zelf in te schatten of deelname aan de sessie of groepsactiviteit mogelijk is en/of medisch advies in te winnen.
 • Elke cliënt is verplicht lichamelijk en/of psychische klachten te melden
 • Sessies mogen niet zonder toestemming opgenomen worden.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de ontvangen mondelinge of schriftelijke informatie.
 • De verkregen informatie zowel mondeling als schriftelijk mag uitsluitend door de cliënt zelf worden gebruikt. De informatie mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of gepubliceerd.
 • Elke cliënt dient zich te houden aan de huisregels zoals die gelden op de sessie of leslocatie.
 • Mel Wagijo behoudt zich het recht voor cliënt te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Deelname aan de sessie of groepsactiviteit betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.